Pedagógiai munkánk középpontjában négy terület áll:

1. Az egészségnevelés

A gyerekek testi-leli szükségleteinek kielégítése, a testi-lelki harmónia megteremtése. Optimális életritmus kialakítása. Megfelelő környezeti tényezők és feltételek biztosítása. Mozgásfejlesztés, minden napos testnevelés. Sóterápia.

2. Egyéni bánásmód

Anyás beszoktatás egymás kölcsönös, fokozatos megismerése. Megfelelő élettér, környezet kialakítása. Az érzelmi biztonság kialakítása, személyre szóló figyelem, törődés. Egyénre szabott készség- és képességfejlesztés.


3. Az érzelmi-, művészeti nevelés


Esztétikumra nevelés, a művészet iránti érzékenység kialakítása, a mindennapi élet esztétikumának a felismertetése. Az érzelmi intelligencia fejelsztése.


4. Környezeti nevelés


A természeti és társadalmi környezet megismertetése, a pozitív viselkedési formák, magatartásmódok kialakítása. A természet- és környezetbarát életmód megalapozása.

Nevelésünk fundamentuma, mindent átható tevékenysége a játék és a mozgás, amikor az idő engedi, a kertben. 
Az egészséges, harmonikusan fejlődő gyermekek esetén a tehetséggondozást, az egyéni színek, sajátosságok kibontakozását, a kreatív önkifejezés fejlődésének lehetőségét támogatjuk, ehhez adunk érzelmi biztonságot, ingergazdag környezetet, biztosítjuk a szabad játék és korai tanulás feltételeit.
A játék vidámságával, élményeivel hozzásegítjük gyermekeinket a nehezebb feladatok elvégzéséhez, az önfegyelem eléréséhez.

A játék igen hatásos a sérült gyermekek számára is.
A játékban való aktív részvétel, az itt szerzett tapasztalatok elősegítik a gyermekek mozgásának, értelmi szintjének fejlődését. A játékban kezdeményezzük a gyermekekre irányuló fejlesztéseket. Minden gyermek a saját szükségletei szerint, a kedvenc játékra építve, abból kiindulva vehet részt a fejlesztésben. Az ösztönzőn a dicséret, segít abban, hogy örömmel elfogadják a felkínált játéklehetőséget, a fejlesztést szolgáló tevékenységet.
Segítőnk a gyermekszeretet, mely csodákra képes, kaput nyit a gyermekekben, megláttatja velük a világot.NAPIREND


8-9.00
A gyermekek folyamatosan érkeznek, játéktevékenység, vizuális tevékenység, mese, dramatizálás lehetősége.
Játékos egyéni képességfejlesztés.
Mindennapos testnevelés, tisztálkodás, reggeli.

9.00-10.00
A spontán játékkal és egyéb tevékenységekkel párhuzamosan a gyerekek, illetve a pedagógusok által kezdeményezett játékos foglalkozások (ének-zene).

10.00-11.30
Tisztálkodás, tízórai, játék folytatása, ha az időjárás engedi szabad, mozgásos játékok a kertben. Élményszerzések, megfigyelések.

11.30-15.00
Tisztálkodás, ebéd, mese, pihenés.

15.00 órától hazamenetelig
A spontán játékkal párhuzamosan egyéni képességfejlesztés.
Beszoktatásra váró kisgyermekek fogadása. Szülőkkel való információcsere.
Lehetőség szerint mozgásos játék a szabadban.